۰

شرکت بوئینگ به تازگی اختراعی را به ثبت رسانده که آن را هواپیمای بدون سر نشین تبدیل شونده به زیر دریایی! نامیده است. البته با توجه به دیاگرام منتشر شده از این درون می توان گفت که بسیار شبیه به درون‌های معمولی است اما شبیه سازی‌ها نشان از برتری‌های این اختراع دارد.

به محض فرود آمدن در اقیانوس٬ قسمت‌هایی از این درون از آن جدا شده و ساختاری شبیه به اژدر به خود می‌گیرد. آنگونه که در پتنت آن اشاره شده٬ با استفاده از  چسب‌های محلول در‌ آب و پیچ‌ و مهره‌های انفجاری‌٬ عملیات جداسازی صورت می‌گیرد.

boeing-patent-illustrations-962x644

البته این درون قرار نیست کاربرد نظامی داشته باشد و تنها برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت٬ که البته به تعبیر دیگر می‌توان آن را نوعی ابزار جاسوسی نیز به حساب آورد. پس از جاسوسی اطلاعات این درون به سطح آب برگشته و تمامی اطلاعات را به مرکز اصلی خود ارسال می‌کند.


اشتراک گذاری

71 queries in 0٫252 seconds. Page generated in 0.046977 seconds.